Historikk

Historikk

Foreningen Kampen mot Kreft ble etablert i januar 2004. Intitativtaker var Kåre Teigen som hadde opplevd at flere av sine kjære var rammet av kreft.

Formålet til foreningen er å støtte kreftforskning i Norge med økonomiske midler, samt hjelpe og støtte kreftrammede og deres pårørende økonomisk

Foreningen skal samle inn penger til sitt arbeide gjennom å selge støttemedlemskap på vegne av foreningen

Kåre overlot vervet som Styrets leder til Johan W. Thomsen. Johan måtte selv gi tapt i sin egen kamp mot kreften i 2005. Han var aktiv i sitt frivillige arbeid til det siste og oppmuntret andre til å fortsette kampen mot kreft.

Reidar Johan Duesund overtok som Styrets leder etter Johan sin bortgang.

Reidar er født i 1939 og er drivkraften i vårt arbeid i kampen mot kreft. Han er tidligere sjømann med hele 11 år på sjøen.

Reidar gjør ikke bare en innsats for kreftsyke men er også et meget aktivt medlem i både LHL og Lions.

Foreningen har per 1 november 2010 støttet kreftforskning, kreftsyke barn og deres pårørende med 536,000,-

Foreningen har også samarbeidet med bedrifter som har sponset kreftsyke barn og deres pårørende med varer og tjenester.

Du kan lese mer om hvilke tiltak foreningen har støttet siden oppstarten her  på vår hjemmeside.

Ny leder av Foreningen.

I Oktober 2011 fikk vi det triste budskapet om at Foreningens leder Reidar Johan Duesund var gått bort. Dette kom brått på oss alle selv om vi visste at han lenge hadde slitt med helsen.

Reidar ble med i Foreningen i 2004 og var aktiv i sitt frivillige arbeide til det siste og oppmuntret oss andre til å fortsette kampen mot kreft. Vi i Foreningen opplevde Reidar som en uselvisk , snill og hjelpsom person med stor omtanke for sine medmennesker. Reidar var også et meget aktivt medlem i Lions Club og LHL.

Reidar og hans innsats for Foreningen vil bli dypt savnet og ikke glemt.

Vår medfølelse og våre tanker går til familien og de pårørende når vi lyser fred over Reidar sitt minne

Jan Sigurd Larsen overtok som Styrets leder etter Reidar  sin bortgang. Han er født i 1943 i Bodø og er drivkraften i vårt arbeid i kampen mot kreft. Jan Sigurd  gjør ikke bare en innsats for kreftsyke men er også et meget aktivt medlem i  Lions Bergen /Bergenhus.